GIẢI PHÁP TÙY BIẾN VÀ PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG BITRIX24 

Telephony


Cung cấp dịch vụ gọi đi và nhận cuộc gọi trực tiếp từ trên giao diện Bitrix24, thông qua giao thức WebRTC / SIP, tới và từ khách hàng của công ty.


Messaging-Subsytem Optimization

Tối ưu và ổn định hoá tốc độ gửi và nhận tin nhắn giữa các thành viên trong công ty khách hàng, thông qua giao diện nhắn tin của Bitrix24. Tích hợp với các ứng dụng chat khác.

EasyOauth2

Cung cấp dịch vụ đơn giản hoá quá trình kiểm danh (authentication) giữa Bitrix24 của công ty khách hàng và các ứng dụng ngoài có giao tiếp với Bitrix24 của công ty thông qua giao thức Oauth2.


OmniFaces

Cung cấp dịch vụ nhận diện khuôn mặt và định vị GPS của người dùng qua điện thoại di động. Ứng dụng này có thể chạy độc lập cho các HRM của khách hàng hoặc được tích hợp với Bitrix24 theo nhu cầu.


Zalo OA Messenger

Cung cấp dịch vụ tích hợp và đồng bộ hai chiều giữa Zalo Offical và Bitrix24. Khi khách hàng của bạn liên hệ với bạn qua ứng dụng Zalo, Bitrix24 sẽ nhận thông tin từ Zalo trên Open Channel để bạn có thể nói chuyên với khách hàng và tạo Lead và thông tin về khách hàng trên CRM.

EasyTime

Cung cấp dịch vụ chấm công dựa trên OmniFaces hoặc các dịch vụ điểm danh bằng văn tay hoặc khuôn mặt khác để cung cấp dữ liệu cho các HRM của khách hàng.Odoo

Cung cấp giải pháp tích hợp giữa Bitrix24 với các module kế toán, hàng tồn kho, chăm sóc khách hàng và nhân sự của Odoo.

Email Marketing

Tích hợp các giải pháp email marketing qua API với Bitrix24 để tự động hóa các quy trình gửi email và chăm sóc khách hàng.

Microsoft Dynamics ERP

Tích hợp Bitrix24 với Microsoft Dynamics để đồng bộ hóa các quy trình sản xuất, kinh doanh, bán hàng và kho vận.

Tanca

Cung cấp dịch vụ tích hợp và đồng bộ hai chiều giữa TANCA và Bitrix24 để người dùng có thể thực hiện việc chấm công và tính lương trong Bitrix24 hoặc TANCA.


Freshdesk

Cung cấp dịch vụ tích hợp Freshdesk và Bitrix24 CRM. Các nội dung làm việc và trao đổi trên các phiếu hỗ trợ của Freshdesk sẽ được đồng bộ với Công ty của khách hàng dựa trên email liên hệ trên hệ thống Bitrix24.

Chữ ký điện tử

Cung cấp giải pháp tích hợp chữ ký điện tử nội bộ và chữ ký điện tử có giá trị pháp lý hoạt động trên CRM, RPA, SPA và Workflow của hệ thống Bitrix24 phiên bản đám mây và cài đặt trên máy chủ.


Infolog

Tích hợp Bitrix24 với Infolog để quản lý kho vận và nhà cung cấp. Quản lý kho hàng, thông tin xe, tài xế, theo dõi trạng thái giao hàng, quản lý lịch trình bảo trì đội xe...


Quản lý tài sản

Ứng dụng quản lý tài sản trong nền tảng Bitix24 sẽ giúp khách hàng quản trị các chu trình liên quan đến mua sắm, quản lý, sử dụng, kiểm kê và thanh lý tài sản.


Time Doctor

Tiện ích mở rộng Time Doctor Chrome giúp bạn dễ dàng tích hợp tính năng theo dõi thời gian với Bitrix24. Bạn có thể dễ dàng theo dõi lượng thời gian và nỗ lực của một thành viên trong nhóm cho một nhiệm vụ hoặc dự án cụ thể của Bitrix24.

Quản lý chi phí

Quản lý chi phí được thiết kế để theo dõi chi phí phát sinh từ nhân viên trong Bitrix24. Giờ đây, bạn có thể theo dõi và nhận các báo cáo chi phí do nhân viên của mình gửi một cách hiệu quả cũng như cung cấp phản hồi của bạn.

Quản lý hoa hồng

Quản lý hoa hồng cho phép bạn tính hoa hồng cho các nhân viên kinh doanh trong Bitrix24 CRM.Quản lý nhân sự

Ứng dụng quản lý nhân sự trong nền tảng Bitix24 sẽ giúp khách hàng quản trị các chu trình nhân sư như: Thông tin nhân sự, quản lý nghỉ phép, quản lý chấm công và báo cáo công việc ...


Định danh sản phẩm

Tùy biến tìm kiếm sản phẩm trong danh mục Product và thêm sản phẩm vào trong các danh mục sản phẩm ngay tại Lead và Deal. Tích hợp tìm kiếm sản phẩm bằng cách sử dụng các trường được xác định cho sản phẩm.

Chấm công qua Face ID

Thông qua tính năng Worktime tracking trên Bitrix24 và dịch vụ nhận diện khuôn mặt, định vị GPS trên điện thoại di động, chúng tôi mang lại một giải pháp chấm công hiệu quả cho doanh nghiệp


Social sharing button

Chia sẻ sản phẩm từ danh sách sản phẩm lên Facebook bằng cách sử dụng cửa sổ bật lên chia sẻ Facebook. Nút chia sẻ được hiển thị bên trong menu của từng sản phẩm riêng lẻ.

Đồng bộ thông tin 

Đồng bộ toàn bộ thông tin khách hàng từ ERP, DMS qua API và lưu trữ trên Bitrix. Các thông tin đồng bộ đủ để nhận diện khách hàng và phục vụ việc bán hàng (làm sale order), đặc biệt là vị trí khách hàng hoặc phân loại khách hàng.


Triển khai CRM

Tư vấn và thiết lập các quy trình Lead, Deal, Quotes, các pipeline và trạng thái theo hiện trạng làm việc của đơn vị sales. Xây dựng các tự động hóa cần thiết. Thiết lập các loại document templates được sử dụng trong quá trình sales. Thiết lập KPI mẫu dựa theo các KPI set cho sales team. Phân quyền CRM theo cây phân quyền 

Tích hợp Invoice từ VNPT

Đồng bộ invoice từ VNPT khi deal ở trạng thái hoàn thành. Convert deal từ trạng thái HTML sang PDF. Lưu trữ invoice trong deal, nhân viên sale có thể tải xuống và gửi cho khách hàng.